Politihestenes Venner
c/o Rytterkorpset
Oslo politidistrikt, Myntgata 5
Postboks 8101 Dep.,
N-0032 Oslo
Tlf. 22 79 48 80 post@phv.no

Vi feiret 25 Śrs jubileum !

Torsdag den 7. september feiret PHV at de har eksistert i tjuefem Śr.

  Styret hadde nedlagt et betydelig arbeide for å få denne dagen behørig markert, og selv om det en stund så ut til at vær-gudene hadde sviktet oss, sluttet regnet rett før den store paraden gjennom Oslos gater startet. Så det var i strålende sol politiorkesteret tok oppstilling foran åtte nystriglede og skinnende ekvipasjer. Foran kjørte to politimotorsykler og baktroppen ble utgjort av to hestetrukne vogner hvor gamle rytter-sjefer, æresmed-lemmer og andre VIP’er kunne vinke til alle fotgjengerne som stimlet sammen på fortauene for å nyte det storslagne synet. Underveis ble det delt ut en liten info / verve-brosjyre som fortalte hvem vi er, hva vi gjør og at vi absolutt har plass til flere medlemmer..

imageDescription

Da kortesjen ankom Rådhuset var 800 delegater, hvorav tre fredsprisvinnere, som akkurat hadde avsluttet en internasjonal fredskonferanse, på vei ut fra Rådhuset. De klappet, fotograferte og smilte – og synes Oslo kommune hadde laget en storslått avslutning for dem. Deretter var det vår tur i Rådhuset. Ordfører Per Ditlev-Simonsen hadde laget i stand en mottagelse for oss, med Champagne og bevertning. Politiorkesteret spilte ”congratulations” så det runget i veggene, og taler ble utvekslet. Vi overrakte et av Tor Wilthills malerier av stallen, nydelig innrammet, til ordførerens kontor, og etter en rask gjennomgang av dekorasjonene og bildene av bl.a. Axel Revold i huset, fremført av en av rådhusguidene. Helt på egen hånd fant vi politihestene representert på en av veggene i storsalen.. Dagen ble avsluttet med egen mottagelse arrangert i fest-lokalene ved karpe-dammen på Akershus festning. Flere aviser og TV-stasjoner hadde sine folk ute og foreviget arrange-mentet, og vi merket allerede samme kveld en stor pågang på nettsidene våre og nye medlemmer meldte seg inn neste dag!Alle PHV-medlemmene hadde fått en invitasjon i posten og hadde anledning til

å delta, og det var hyggelig å se at mange dukket opp i det fine været. Å være med på paraden gjennom byen og mottagelsen i Rådhuset var selvsagt gratis, men styret mente vi ikke kunne bruke PHV-medlemmenes penger til å spise og drikke, så det kostet 200 kroner å være med på musserende vin og snitter ved karpedammen. Om lag hundre personer hadde her en svært hyggelig avslutning på dagen her.

 Masse smil og latter ble ledsaget av blomster-overrek-kelser til sentrale personer gjennom PHV’s 25 år lange karriere. Vår egen formann Jan Søderstrøm fikk en plakett av ryttersjef Drude Fogh som takk for sitt arbeide, et samlet PHV-styre ble tildelt Ryttersjefens Pokal for alt arbeide de hadde nedlagt og for sin uselviske innsats for hester og ryttere – og PHV’s Hederspris ble høytidelig overrakt til følgende personer: ”Eddie” Bull – for sitt mangeårige engasjement som trener og instruktør. Jan Ørner – som en av initiativtagerene og medgründer av PHV. Einar Josef Berger – som tidligere ryttersjef. Et Wilthill-bilde av stallen vil ved en senere anledning bli overrakt en annen av stifterne som ikke var tilstede: Tor Henning Larsen.  Dessuten hadde PHV opprettet to jubileumsstipend. Som kjent kan ikke lederne i rytterkorpset søke på de vanlige stipendene, og det var derfor en stor glede å kunne overraske Drude Fogh og Knut Holst med hvert sitt stipend Vi kan se tilbake på en innholdsrik og vellykket jubileumsdag.. Nå kan de også komme seg ut og knytte forbindelser og lære litt om hvordan andre land driver sin trening og praksis.  Det var så hyggelig og gemyttlig på Akershus at det var blitt mørkt og sent på kveld før vi brøt opp.

 

Vikan se tilbake på en innholdsrik og vellykket jubileumsdag.

 

 

imageDescription