Politihestenes Venner
c/o Rytterkorpset
Oslo politidistrikt, Myntgata 5
Postboks 8101 Dep.,
N-0032 Oslo
Tlf. 22 79 48 80 post@phv.no

REHABILITERING AV RYTTERKORPSETS ANLEGG

Av: Knut Holst. Brukerkontakt for rehabiliterings prosjektet.

Endelig begynner det å synes at noe skjer. Etter at Statsbygg tok over eierskapet av bygninger og områder som brukes av Rytterkorpset, har det meste av tiden gått med til planlegging av det arbeidet som skal gjøre.

Siden det dreier seg om fredede bygninger, kan dere jo tenke dere hvor mye formaliteter og undersøkelser arkitekter og entreprenører skal igjennom.

Vi har vært heldige og fått arkitekter og entreprenører som virker veldig engasjerte og spesielt interesserte i rehabilitering av slike gamle bygg, og de legger mye energi inn i å få det best mulig for brukerne.

I ridehuset er bunnen og innvendige vegger fjernet og skadene på bygningen er avdekket. Etter nyttår vil entreprenøren starte med å plukke fra hverandre bygningen og bytte ut treverket som er ødelagt. Det skal graves ut og dreneres rundt ridehuset slik at en unngår framtidige råteskader. Vi har lagt mye arbeid ned i å finne ett ridedekke som skal være bra for hestene, holdbart og samtidig gi minst mulig fuktighets påkjenninger på bygget.

Etter foreløpige planer skal ridehuset stå ferdig til bruk høsten 2008. 
Stallbygning vil de begynne med i mars/april 2008. Hele kontordelen vil gjennomgå forandringer og bli mer praktisk innredet. De nye garderobene vil gi oss en helt ny hverdag.

Stallen skal også pusses opp, og vil gjennomgå noen mindre forandringer.
Hele bygningen vil forhåpentligvis stå ferdig til sommeren 2009.