Politihestenes Venner
c/o Rytterkorpset
Oslo politidistrikt, Myntgata 5
Postboks 8101 Dep.,
N-0032 Oslo
Tlf. 22 79 48 80 post@phv.no

INVITASJON TIL AVDUKINGEN AV "POLITIHESTEN TOR" onsdag den 2.september kl.16.00

I forbindelse med rehabiliteringen og tilbakeflyttingen av hestene til den "gamle stallen" ønsker vi alle hjertlig velkommen.

Tilbakeflytting til nyrenovert stall vil bli markert med overrekkelse av bronsestatuen "Politihesten Tor"  en gave fra PHV til Rytterkorpset. Ordfører Fabian Stang vil stå for åpningen av denne begivenhet.Kunstneren Kirsten Kokkin vil også være tilstede.

Det blir fest i stallen etter avdukingen med kake,kaffe og is.Tradisjonen tro spiller også Politiorkesteret denne ettermiddagen for hestene og oss.Festen vare fra kl.16.00-18.00.Det vil også bli omvisning i de fine nyoppussende lokaler samt ridehus.

Vi ønsker alle nye og gamle venner velkomen til feiringen!