Politihestenes Venner
c/o Rytterkorpset
Oslo politidistrikt, Myntgata 5
Postboks 8101 Dep.,
N-0032 Oslo
Tlf. 22 79 48 80 post@phv.no

Hvorfor ikke bli medlem??

Hva er PHV? Vi er en interesseorganisasjon for hestenes ve og vel og ikke minst skape oppmerksomhet for den fine tjenesten ryttere og hestene gjør.

Politihestene i Oslo bidrar til ro og orden i byen samtidig som de bidrar til å skape kontakt mellom innbyggerne, turister og politi.

PHV er en organisasjon som er etablert for å støtte opp om politiets rytteravdeling, og for å gi politihestene en god tilværelse også etter at de er ferdig i aktiv tjeneste.

535 medlemmer

Interesseorganisasjonen Politihestenes Venner ble stiftet 13.mars 1981. Venneforeningen - som vi gjerne kaller den - har ca. 600 trofaste støttemedlemmer som alle har det til felles at de gjerne vil verne om politihestenes ve og vel - og dessuten være med å sikre deres fremtid.

 Medlemskontigenten er minimum kr.150,-

Politihestenes Venner har ingen fast medlemskontigent. Medlemmene bidrar med det de har lyst og anledning til. Foruten privatpersoner har venneforeningen en rekke bedrifter som medlemmer. Hvert år inviteres det til "vårens vakreste eventyr" - Hestesleppet på Akershus festning og "Førjulsfest hos Det Ridende Politi", i stallen på Akershus.
I 1993 feiret Det Ridende Politi sitt 100-års jubileum. I presang av Politihestens Venner fikk Rytterkorpset politihesten Odin. Ønsker du å bli medlem?

Velferdstiltak

Politihestens Venner står ellers bak en rekke velferdstiltak for såvel politihestene som deres medlemmer. Det var f.eks. Venneforeningen som fikk etablert en utendørs ridebane og luftegård under mottoet "Fritid i friluft for politihesten" og som opprettet Åse Utne Nygaards Minnestipend (en politirytter som døde etter skader hun pådro seg i tjeneste).

 

PHV deler hvert år ut stipender/støtte til ulike tiltak som er relatert til hest og utdanning.

 

PHV`s Styre 2013/14

Styrets leder Christine Michelet

Styrets nestleder/sekretær Jarle Berg

Styremedlem / kasserer  Trond Bagstevold

Styremedlem  Jan R. Søderstrøm

Styremedlem  Stein Lauritzsen

           Styremedlem  Gorm G.Lund

            Rytterkorpset representanter:

            Drude Owrenn Fogh

            Rolf Eriksen

VARAMEDLEMMER.:

Anne-Karin Sønsteby - Per Otto Lundeby

Valgkomite:

Rolf Eriksen leder og Anne-Karin Sønsteby